Archived publication

Archived publication

Nye teknologier, nye markedskanaler

Maartmann-Moe, Erling

December 04, 1995

DART

  • Conference: Reklamens uttrykk i det nye informasjonssamfunnet, Oslo
  • Title: Nye teknologier, nye markedskanaler
  • Author(s): Maartmann-Moe, Erling
  • Published date: December 04, 1995