Archived publication

Archived publication

Sammenheng mellom papirkvalitet og prosessvariable. En analyse basert på driftsdata

Aldrin, Magne; Follestad, Turid

January 01, 1995

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords: Regresjon med seriell korrelasjon, Papirproduksjon
  • Page(s):
  • Name and number of project:
  • Title: Sammenheng mellom papirkvalitet og prosessvariable. En analyse basert på driftsdata
  • Author(s): Aldrin, Magne; Follestad, Turid
  • Report number: STAT/12/95
  • Published date: January 01, 1995