Archived publication

Archived publication

The ESPITI initiative in Norway

Kautz, Karlheinz

October 19, 1995

DART

  • Conference: Programvarekvalitet og prosessforbedring, kurs, Stiftelsen for Videre- og Etterutdanning, NTH, Trond
  • Title: The ESPITI initiative in Norway
  • Author(s): Kautz, Karlheinz
  • Published date: October 19, 1995