Archived publication

Archived publication

Gevinster fra prosessforbedring - Nytte fra ESPITI prosjektet

Kautz, Karlheinz

October 19, 1995

DART

  • Conference: EEU-Kurs: Programvarekvalitet og Prosessforbedring, Trondheim
  • Title: Gevinster fra prosessforbedring - Nytte fra ESPITI prosjektet
  • Author(s): Kautz, Karlheinz
  • Published date: October 19, 1995