Archived publication

Archived publication

James-Stein ridge regresjon og andre forventningsskjeve regresjons metoder

Aldrin, Magne

May 01, 1995

SAMBA

  • Conference: Matematisk institutt, Avd. C, Universitetet i Oslo
  • Title: James-Stein ridge regresjon og andre forventningsskjeve regresjons metoder
  • Author(s): Aldrin, Magne
  • Published date: May 01, 1995