Archived publication

Archived publication

Innføring av datastøttet samarbeid: Globalt Vindu i Posten, Teori og praktisk gjennomføring

Hegna, Håvard; Bergan, Marius; Hellman, Riitta

June 01, 1995

DART

 • Filename: 1941/Hegna_-_Innf_ring_av_datast_ttet_samarbeid_Globalt_Vindu.pdf
 • Target groups:
 • Areas: Datateknologi og kommunikasjon
 • Keywords: Datastøttet samarbeid, CSCW, applikasjonsdeling, innføringsprosess
 • Page(s): 53
 • Name and number of project: 413012, Globalt Vindu i Posten
 • Title: Innføring av datastøttet samarbeid: Globalt Vindu i Posten, Teori og praktisk gjennomføring
 • Author(s): Hegna, Håvard; Bergan, Marius; Hellman, Riitta
 • ISBN: 82-539-0394-4
 • Report number: 896
 • Published date: June 01, 1995
 • URL: http://publications.nr.no/1941/Hegna_-_Innf_ring_av_datast_ttet_samarbeid_Globalt_Vindu.pdf
 • DOI: