Archived publication

Archived publication

Evaluering av datastøttet samarbeid: Globalt Vindu i Posten, Teori, metodikk og resultater

Bergan, Marius; Hegna, Håvard; Hellman, Riitta

June 01, 1995

DART

 • Filename: 1929/Bergan_-_Evaluering_av_datast_ttet_samarbeid_Globalt_Vindu.pdf
 • Target groups:
 • Areas: Datateknologi og kommunikasjon
 • Keywords: Datastøttet samarbeid, CSCW, applikasjonsdeling, innføringsprosess, evalueringsprosess
 • Page(s): 79
 • Name and number of project: 413012, Globalt Vindu i Posten
 • Title: Evaluering av datastøttet samarbeid: Globalt Vindu i Posten, Teori, metodikk og resultater
 • Author(s): Bergan, Marius; Hegna, Håvard; Hellman, Riitta
 • ISBN: 82-539-0395-2
 • Report number: 897
 • Published date: June 01, 1995
 • URL: http://publications.nr.no/1929/Bergan_-_Evaluering_av_datast_ttet_samarbeid_Globalt_Vindu.pdf
 • DOI: