Archived publication

Archived publication

Standard, men ikke helt på linje - Om bruk av FTP under DOS

Hegna, Håvard

January 01, 1995

DART

  • Areas: Datakommunikasjon
  • Keywords: FTP, filoverføring, MSDOS, standardisering
  • Page(s): 10
  • Name and number of project: 653002
  • Title: Standard, men ikke helt på linje - Om bruk av FTP under DOS
  • Author(s): Hegna, Håvard
  • Report number: DTEK/04/95
  • Published date: January 01, 1995