Archived publication

Archived publication

Anbefalinger til innføring av informasjons- og telekommunikasjonsteknologi i Postens Sentralledelse og sentrene

Kautz, Karlheinz; Kluge, Anders

April 01, 1995

DART

 • Target groups: Oppdragsgiver, forvaltningen, forskningsinstitusjoner
 • Areas: Informatikk, informatics
 • Keywords: IT i forvaltningen, Elektronisk post, Forskningsinstitusjoner
 • Page(s): 13
 • Name and number of project: 696110; NFR, avdeling NORAS, arkivnr. 2131205
 • Title: Anbefalinger til innføring av informasjons- og telekommunikasjonsteknologi i Postens Sentralledelse og sentrene
 • Author(s): Kautz, Karlheinz; Kluge, Anders
 • ISBN: 82-539-0390-1
 • Report number: 893
 • Published date: April 01, 1995
 • URL:
 • DOI: