Archived publication

Archived publication

Debitering av bruk av World Wide Web tjenester

Larsen, Even Åby; Kautz, Karlheinz

April 01, 1995

DART

 • Filename: 1887/Larsen_-_Debitering_av_bruk_av_World_Wide_Web_tjenester.pdf
 • Target groups:
 • Areas: Nettverkstjenester
 • Keywords: World Wide Web, Nettverk, Betaling for informasjonstjenester
 • Page(s): 26
 • Name and number of project: 636035
 • Title: Debitering av bruk av World Wide Web tjenester
 • Author(s): Larsen, Even Åby; Kautz, Karlheinz
 • ISBN: 82-539-0389-8
 • Report number: 892
 • Published date: April 01, 1995
 • URL: http://publications.nr.no/1887/Larsen_-_Debitering_av_bruk_av_World_Wide_Web_tjenester.pdf
 • DOI: