Archived publication

Archived publication

Strategi for innsamling av SAR isdata fra satellitter utover i 1990-årene

Sandven, Stein; Solberg, Rune; Helgeland, Jon

April 06, 1994

SAMBA

  • Published date: April 06, 1994
  • Page(s): 16
  • Journal: Prosjektrapport til Norsk Romsenter
  • Name and number of project:
  • Title: Strategi for innsamling av SAR isdata fra satellitter utover i 1990-√•rene
  • Author(s): Sandven, Stein; Solberg, Rune; Helgeland, Jon
  • Report number: