Archived publication

Archived publication

Overvåking av jordarbeid og arealbruk fra satellitt. Resultater fra høsten 1993. Jordforsk-rapport

Aspmo, Reidun; Solberg, Rune; Klakegg, Ove

March 01, 1994

SAMBA

 • Target groups:
 • Areas:
 • Keywords:
 • Page(s): 28
 • Name and number of project:
 • Title: Overvåking av jordarbeid og arealbruk fra satellitt. Resultater fra høsten 1993. Jordforsk-rapport
 • Author(s): Aspmo, Reidun; Solberg, Rune; Klakegg, Ove
 • ISBN:
 • Report number: 6.92.32/2
 • Published date: March 01, 1994
 • URL:
 • DOI: