Archived publication

Archived publication

Hvorfor er det så vanskelig å realisere ITs potensiale for effektivisering?

Solheim, Ivar

May 02, 1994

DART

  • Conference: Effektivisering, styring og realisering av IT-gevinster. Otello-seminar, Oslo
  • Title: Hvorfor er det så vanskelig å realisere ITs potensiale for effektivisering?
  • Author(s): Solheim, Ivar
  • Published date: May 02, 1994