Archived publication

Archived publication

Ikkeparametriske tester for seriell uavhengighet

Skaug, Hans Julius

November 21, 1994

SAMBA

  • Conference: Matematisk institutt, avd. C. Universitetet i Oslo
  • Title: Ikkeparametriske tester for seriell uavhengighet
  • Author(s): Skaug, Hans Julius
  • Published date: November 21, 1994