Archived publication

Archived publication

MEDICOM - Europeisk PACS-standard. Hva er den og hva betyr den for meg?

Bjerde, Katrine Weisteen

September 29, 1994

SAMBA

  • Conference: Forum for for Data i Helsetjenesten (FDH), seminar. Oslo
  • Title: MEDICOM - Europeisk PACS-standard. Hva er den og hva betyr den for meg?
  • Author(s): Bjerde, Katrine Weisteen
  • Published date: September 29, 1994