Archived publication

Archived publication

Diskontinuerlig Galerkin metoden; En endelig element metode for første ordens lineære hyperbolske differansialligninger

Holden, Lars

January 01, 1983

SAND

  • Published date: January 01, 1983
  • Journal: Hovedfagsoppgave, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
  • Title: Diskontinuerlig Galerkin metoden; En endelig element metode for første ordens lineære hyperbolske differansialligninger
  • Author(s): Holden, Lars