Archived publication

Archived publication

Eksempel på sammenstilling av subjektiv viten og observasjoner ved mektighetsestimering

Omre, Henning; Holden, Lars

January 01, 1984

SAND

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s): 15
  • Name and number of project:
  • Title: Eksempel på sammenstilling av subjektiv viten og observasjoner ved mektighetsestimering
  • Author(s): Omre, Henning; Holden, Lars
  • Report number: SAND/08/84
  • Published date: January 01, 1984