Archived publication

Archived publication

Objekt-orientert systemutvikling og felles materiale, eller hvor ble det av papiret

Sørgaard, Pål

June 03, 1992

DART

  • Conference: Del av seminaret "SIMULA og objektorientering", Norsk Regnesentral. Oslo
  • Title: Objekt-orientert systemutvikling og felles materiale, eller hvor ble det av papiret
  • Author(s): Sørgaard, Pål
  • Published date: June 03, 1992