Archived publication

Archived publication

DESIRE - Et programsystem for stokastisk simulering av reservoarkarakteristika. Modellbeskrivelse og brukerdokumentasjon. Versjon 3.0

Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Storvik, Geir

January 01, 1990

SAND

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s):
  • Name and number of project:
  • Title: DESIRE - Et programsystem for stokastisk simulering av reservoarkarakteristika. Modellbeskrivelse og brukerdokumentasjon. Versjon 3.0
  • Author(s): Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Storvik, Geir
  • Report number: SAND/21/90
  • Published date: January 01, 1990