Archived publication

Archived publication

Utvinnbar ressurs som funksjon av antall dreneringspunkter - anslag med usikkerhet

Abrahamsen, Petter

January 01, 1990

SAND

  • Page(s): 36
  • Title: Utvinnbar ressurs som funksjon av antall dreneringspunkter - anslag med usikkerhet
  • Author(s): Abrahamsen, Petter
  • Report number: SAND/17/90
  • Published date: January 01, 1990