Archived publication

Archived publication

Potensiell reduksjon i usikkerheten til anslaget på hydrokarbonreserver i Gullfaks Sør. Resultater for testproduksjonsmodell. Hefte I, II og III

Abrahamsen, Petter; Halvorsen, Kjetil B.; Lia, Oddvar

January 01, 1990

SAND

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s):
  • Name and number of project:
  • Title: Potensiell reduksjon i usikkerheten til anslaget på hydrokarbonreserver i Gullfaks Sør. Resultater for testproduksjonsmodell. Hefte I, II og III
  • Author(s): Abrahamsen, Petter; Halvorsen, Kjetil B.; Lia, Oddvar
  • Report number: SAND/13/90
  • Published date: January 01, 1990