Effitac – Efficient Technical Accessibility Evaluations

Effitac – Efficient Technical Accessibility Evaluations

I Effitac-prosjektet ser vi på verktøy som brukes for å evaluere tilgjengelighet på web på en automatisk eller semiautomatisk måte. Det finnes mange ulike verktøy for utviklere og testere, og vi skal skaffe oss en oversikt over disse og utrede deres styrker og svakheter. Vi skal videre se på selve testprosedyren og hvordan og når verktøyene kan brukes på en tilnærmet optimal måte.

Som at sidespor vil vi også holde et øye med Automated WCAG Monitoring Community Group.

Latest project news

Pages

Vi har presentert prosjektresultatene ved flere anledninger i høst (se avsnitt om publikasjoner nede) og satt det i relasjon til metoder i universell utforming av IKT, hjelpemidler og ikke minst lovgivning.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på både innhold og presentasjon; spesielt på Testdagen ODIN var det stinn brakke og mange fornøyde i auditoriet.

Updated date: Wednesday, December 2, 2015 - 13:03

Vi skal, i samarbeid med Vision2Access, holde foredrag om testing av tilgjengelighet på web.

Updated date: Wednesday, September 2, 2015 - 13:50

Effitac-prosjektet ble i går avsluttet med presentasjon av funnene foran Deltasenterets IKT Forum. Dokumentasjon av fremgangsmåten og resultatene samt anbefalingene er å finne på nettstedet iktforalle.no. Presentasjonen er å finne på Deltasenterets sider.

Updated date: Sunday, February 8, 2015 - 22:37

Forrige uke presenterte NR og Unicus funnene i Effitac-prosjektet for offentligheten.

I prosjektet ble en rekke sjekkere av tilgjengelighet for web evaluert. Fasiten er at det perfekte verktøy ikke finnes, og at så å si alle sjekkere mangler støtte for standarder og funksjonalitet i mer eller mindre grad. Men det er noen lyspunkt også, og særlig én sjekker peker seg ut som bedre enn andre.

Updated date: Friday, December 19, 2014 - 20:46

Pages

Publications

Halbach, Till; Lyszkiewicz, Wojtek. Accessibility Checkers for the Web: How Reliable are they, actually? In: Proceedings of 14th International Conference on WWW/Internet (ICWI). (ISBN 978-989-8533-44-9). 2015.

Halbach, Till. Accessibility Checkers for the Web: How Reliable are they, actually? Konferanse, International Conference on the WWW and Internet; Maynooth, 24.10.2015 - 26.10.2015.

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till; Skotkjerra, Stein Erik. Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy. Testdagen Odin 2015; 23. sep. 2015, Oslo

Project period

April - desember 2014
Department

Financing

Deltasenteret

Partners