Avkastninger på universell utforming av IKT

Avkastninger på universell utforming av IKT

I dette prosjektet ønsker vi å studere avkastning på investeringer i universelt utformede IKT-løsninger ved å se på tre aspekter: Kostnader (timer, ressurser etc), oppnådd universell utforming og opplevd brukeropplevelse. Målet med prosjektet er å vise sammenhengene mellom investeringer (kostnader og oppnådd universell utforming) og avkastning (opplevd brukeropplevelse) fra et data- og økonomi-perspektiv.
 
Det kan være utfordrende å motivere til og få aksept for universell utforming ved utvikling av IKT-løsninger, fordi det er vanskelig å gi gode økonomiske argumenter. De vanligste argumentene for å fokusere på uu i IKT-løsninger er likhet for alle, antidiskriminering og lovpålegg. Men selv om målet med uu er bedre brukeropplevelse for alle, møter man gjerne motforestillinger om at uu er dyrt og at det er få som virkelig trenger det. Det knyttes usikkerhet til om innsatsen i uu er verdt sluttresultatet, uten at verdien av uu for kunder og derved tjenesteleverandør tas i betraktning. For å oppklare usikkerheten, så ønsker vi i dette prosjektet å studere sammenhengen mellom investeringer av uu i utviklingsprosessen og opplevde brukeropplevelser.

NRs bidrag i prosjektet er utarbeiding av kost-nytte-modeller, gjennomføring av målinger av tiltak og effekter av universell utforming, planlegging og gjennomføring av brukerevalueringer, samt estimering av de ønskede bedrifts- og samfunnsaspektene som blir påvirket av tiltakene.

Latest project news

NR hadde lovet at alle som var med i brukerutprøvingen i UU-avkastninger-prosjektet, skulle delta i trekningen av et nettbrett. Den heldige vinneren er nå funnet. Se egen nyhetssak.

Updated date: Thursday, January 24, 2019 - 11:08

Undersøkelsen er avsluttet

Updated date: Wednesday, September 25, 2019 - 20:17

Project period

Mai 2018 - desember 2019
Department

Financing

BufDirs UnIKT-program

Partners

  • e-Helsedirektoratet
  • nav