VHL – Virtuell hjelpemiddellab

VHL – Virtuell hjelpemiddellab

Det er  et stort behov for kunnskap samt effektive metoder og verktøy for å oppnå universell utforming av IKT. Universell utforming forutsetter at IKT-løsninger er teknisk tilgjengelig og brukervennlig for flest mulig.

I følge forskrift om universell utforming av IKT-løsninger skal nettløsninger overholde retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG-retningslinjene). WCAG-Retningslinje 4.1 krever kompatibilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi, dvs. IKT-hjelpemidler. Kompatibilitet med IKT-hjelpemidler er nødvendig for at å sikre at en nettløsning faktisk kan brukes av personer som er avhengige av slike hjelpemidler. Det finnes mange typer IKT-hjelpemidler. Manglende tilgang til og kunnskap om de ulike IKT-hjelpemidlene er imidlertid en stor utfordring i forhold til å kunne lage tilgjengelige nettløsninger. 

Målsettingen i VHL-prosjektet er å spre kunnskap om kompatibilitet med IKT-hjelpemidler, og å utvikle informasjon og verktøy som gjør det enklere for utviklere å overholde loven på dette punktet. 

Vi har skrevet en håndbok som utviklere og andre kan bruke i arbeidet med å oppnå teknisk tilgjengelighet. Den nettbaserte håndboken om teknisk tilgjengelighetstesting av nettløsninger gir en innføring i teknisk tilgjengelighet, typer av hjelpemidler, hvordan hjelpemidler fungerer og tips om hva som er viktig for at det skal fungere.

For å sikre best mulig kompatibilitet med IKT-hjelpemidler er det i praksis nødvendig å teste nettløsningen med disse. Derfor har vi laget en prototype - virtuell hjelpemiddellab - som er et eksemple på hvordan en slik tjeneste kan fungere. I denne prototypen kan man teste hvordan en nettløsning fungerer sammen med ulike skjermlesere og nettlesere. 

VHL-verktøyet og håndboken er først og fremst rettet mot de som skal utvikle universelt utformede nettløsninger. Det vil også kunne være nyttig i opplæring og for innkjøpere og andre som ønsker å sjekke om nettløsninger er kompatible med ulike hjelpemidler. 

NRs bidrag

NR bidrar med prosjektledelse, brukerinvolvering, utvikling og testing, samt utforming av dokumentasjon og nettressursene.

Nytte for kunden

Utviklere og innkjøpere får en større forståelse for personer som bruker tekniske hjelpemidler i den digitale hverdagen, og de får et verktøy der hjelpemidler kan testes sammen med en løsning under utvikling.

Nytte for samfunnet

Samfunnet får løsninger som fungerer med et større spekter hjelpmidler. På denne måten blir flere inkludert i den digitale hverdagen.

Demonstrasjoner

Latest project news

Pages

Utviklingen av prosjektet har startet med fokusgruppearbeid, så prosjektet er godt i gang.

Updated date: Tuesday, August 27, 2013 - 11:05

Pages

Project period

Juni 2013 - desember 2014
Department

Objectives

Utvikling av et online testverktøy (VHL) og en håndbok om teknisk tilgjengelighet.

Financing

UnIKT midler fra Deltasenteret (Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet) i 2013 og 2014

NAV uviklingsmidler i 2014. 

Partners