uTRUSTit – Brukervennlig tillit i tingenes internett

uTRUSTit – Brukervennlig tillit i tingenes internett

uTRUSTit—Brukervennlig tillit i tingenes internett er et europeisk forskningsprosjekt. Prosjektet er finansiert av EU under 7. rammeprogram. Det er 6 partnere fra forskning og næringsliv i seks ulike europeiske land som deltar i dette forskningsprosjektet. 

Hva er tingenes internett? I hverdagen er vi omgitt av ulike typer elektroniske dingser eller "ting", f.eks. elektroniske enheter, nøkkelkort, elektroniske bomstasjoner eller smarte kjøleskap. Disse tingene kan utveksle informasjon gjennom Internett. Et eksempel er hvordan en vaskemaskin kan overvåke strømprisene, og gi beskjed på displayet om når man bør vaske klær ut i fra når strømmen er billig. Tingenes Internett vil bli like vanlig og utbredt i hverdagen som mobiltelefoner er i dag. Informasjon om personvern og sikkerhetsretningslinjer i slike omgivelser er ofte teknisk og vanskelig å forstå for folk flest. For å gjøre tingenes internett sikkert, tilgjengelig, forståelig og brukervennlig for alle, må brukere være i fokus under utviklingen av slike systemer.

Formålet med uTRUSTit prosjektet er å undersøke hvordan folk opplever tillit til internett og hvordan denne tilliten kan forbedres i fremtiden når vi har enda flere ting som kommuniserer og utveksler informasjon gjennom internett: hjemme, på arbeidsplassen, på farten , eller hvor vi tilfeldigvis befinner oss. Et eksempel er et medisinskap som automatisk vil bestille ny medisin når det blir tomt. Vi bør kunne få vite hva slags informasjon som utveksles, og kunne kontrollere hvor denne informasjonen tar veien i tingenes internett. I uTRUSTit prosjektet utvikler vi løsninger og prototyper som skal gi brukerne bedre innsikt, informasjon og kontroll over egen informasjon i framtidens internett. Vi vil også gjøre sikkerhetsrelatert informasjon mer gjennomsiktig og forståelig for brukerne. Dette skal gi bedre sikkerhet og pålitelighet i tingenes internett. 

Latest project news

Målet for forskningsprosjektet uTRUSTit er å se på brukerens tillit til forskjellige «ting» som skal kommunisere på tingenes Internett (på engelsk, Internet of Things). Dette inkluderer aktiviteter som hvordan åpne et medisinskap og bestille nye medisiner via internett. Nylig har prosjektet gjennomført brukerutprøvinger på Almas hus på Aker sykehus. Almas hus er en modell av et fremtidig smarthjem og passer godt som lokale for brukerutprøvingene i uTRUSTit. Prosjektet skal sørge for at fremtidens Internett kan brukes av alle.

Updated date: Monday, May 13, 2013 - 13:32