Personvernpolicy

Personvernpolicy

Personvernpolicy Appetitus

 

Vi legger vekt på informasjonssikkerhet og en korrekt behandling av personopplysninger. Dette gjelder for vår app Appetitus som inneholder sensitiv informasjon.

 

Data som blir samlet inn forblir lokalt i app'n og blir ikke utleverer til noen andre aktører.

 

I Norge gjelder den nye personopplysningsloven fra 20. juli 2018. Reglene i EU sin personvernforordning GDPR er nå også blitt norsk lov. Disse lovreglene omtales som artikler i personopplysningsloven. Viktige artikler er 15, 16 og 17 om din (den registrertes) rett til innsyn, rett til retting og rett til sletting (rett til å bli glemt). Du kan derfor når som helst kontakte oss og få informasjonen om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og be om at informasjonen korrigeres eller slettes.