Effitac – Efficient Technical Accessibility Evaluations

Effitac – Efficient Technical Accessibility Evaluations

I Effitac-prosjektet ser vi på verktøy som brukes for å evaluere tilgjengelighet på web på en automatisk eller semiautomatisk måte. Det finnes mange ulike verktøy for utviklere og testere, og vi skal skaffe oss en oversikt over disse og utrede deres styrker og svakheter. Vi skal videre se på selve testprosedyren og hvordan og når verktøyene kan brukes på en tilnærmet optimal måte.

Som at sidespor vil vi også holde et øye med Automated WCAG Monitoring Community Group.

Latest project news

Pages

Norsk Regnesentral inviterer til frokostseminar.

Dato: 11. desember 2014 (torsdag)
Tid: 08:30-10:00, frokost fra 08:00
Sted: Lokalene til Norsk Regnesentral
Påmelding: tom. 9. desember
Kostnader: Ingen

Updated date: Saturday, December 27, 2014 - 21:21

Effitac-prosjektet gjennomfører workshop om verktøy for testing av tilgjengelighet og universell utforming.

Dato: 15. september 2014 (mandag)
Tid: 11:30-13:30 (circa)
Sted: Lokalene til Norsk Regnesentral
Påmelding: Innen 11. september (er bindende)

Updated date: Thursday, September 11, 2014 - 11:32

Pages

Publications

Halbach, Till; Lyszkiewicz, Wojtek. Accessibility Checkers for the Web: How Reliable are they, actually? In: Proceedings of 14th International Conference on WWW/Internet (ICWI). (ISBN 978-989-8533-44-9). 2015.

Halbach, Till. Accessibility Checkers for the Web: How Reliable are they, actually? Konferanse, International Conference on the WWW and Internet; Maynooth, 24.10.2015 - 26.10.2015.

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till; Skotkjerra, Stein Erik. Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy. Testdagen Odin 2015; 23. sep. 2015, Oslo

Project period

April - desember 2014
Department

Financing

Deltasenteret

Partners