DILP – Digital læringsarena for demenspårørende

DILP – Digital læringsarena for demenspårørende

Prosjektet tok sikte på å utvikle en digital informasjons- og læringsarena for pårørende til personer med demens (DILP).

Motivasjon

Styrking av opplæring og veiledning til pårørende er helt sentralt i myndighetenes pårørendepolitikk. Det anslås at det i dag er minst 280 000 pårørende til mennesker med demens, og tallet vil øke sterkt i tiden framover ettersom antallet demente antas å bli doblet innen 2040. Det vil derfor være et økende behov for å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personen med demens og de pårørende selv. For mange pårørende er det vanskelig å finne tid og anledning til tidkrevende kurs utenfor hjemmet eller til å lese lange skriftlige veiledninger. Mange pårørende ønsker mer fleksible og fokuserte løsninger der de kan få skreddersydd hjelp og informasjon ”der og da”, når de trenger det, og på en enkel og forståelig måte.

Løsningen

DILP er en adaptiv og «intelligent» løsning som kan tilby skreddersydd informasjon og opplæring tilpasset den enkelte brukers interesser, kunnskapsnivå (e-læring på ulike nivå), tidsbruk (mange har lite tid), sted (der man er, ikke behov for reise) og preferanser når det gjelder f.eks. medietypen (tekst, lyd, video etc.) til den informasjonen som formidles. I tillegg til informasjon og opplæring kan DILP også være en arena for kommunikasjon og erfaringsutveksling der sosiale meder vil bli brukt aktivt. DILP er tilgjengelig på ulike plattformer, med nettbrett og mobil som hovedplattformer. Det legges spesielt til rette for at lokale brukere (frivillige foreninger, kommuner m.m) selv lett kan produsere og legge til innhold som brukes lokalt.

Utvikling

Takket være en bred sammensetning av partnere i prosjektkonsortiet la vi opp til at utviklingen skjedde med brukerinnvolvering fra starten av. Brukerne bidro til kravspesifikasjonene og også under evalueringer av de tekniske løsningene.

Norsk Regnesentral styrte prosjektet, ledet arbeidet med brukerevalueringer og utviklet også deler av de tekniske løsningene.

Latest project news

Prosjektet har allerede fått oppmerksomhet i media selv om det er forholdsvis nyoppstartet og det ikke foreligger noen konkrete resultat ennå. Dette tyder på at ideen er god, sier prosjektlederen.

Updated date: Friday, August 22, 2014 - 14:39

Prosjektet startet offisielt opp i vår 2014, og konsortiet er godt i gang med arbeidet.

Updated date: Friday, October 3, 2014 - 11:22

Publications

Halbach, TillSolheim, Ivar; Ytrehus, Siri; Schulz, Trenton Wade. A Mobile Application for Supporting Dementia Relatives: A Case Study. In: Transforming our World Through Design, Diversity and Education: Proceedings of Universal Design and Higher Education in Transformation Congress 2018. (ISBN 978-1-61499-923-2). 2018.

Schulz, Trenton WadeHalbach, TillOversikt av tjenester og apper for pårørende av personer med demens. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat DART/04/2015. pp 21. 2015.

Halbach, Till; Ytrehus, Siri; Solheim, IvarSchulz, Trenton WadeDILP-evalueringsrapport. Norsk Regnesentral, . NR-notat DART/12/2016. pp 21. 2016.

Project period

Mars 2014 - august 2016
Department

Financing

Regionale Forskningsfond Hovedstaden

Partners

  • Norsk Regnesentral
  • mYouTime
  • Diakonhjemmet høyskole
  • Seniornett
  • Kristiansand kommune
  • Røyken kommune
  • Aurskog-Høland kommune