Appetitt - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel

Appetitt - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel

I APPETITT-prosjektet ble det utviklet en nettbrett-applikasjon, Appetitus-appen, for hjemmeboende eldre med ernæringsutfordringer. Målet med appen er å forebygge ernæringsproblemer. Appetitus skal bidra til oppmuntring og inspirasjon, samt forenkle planlegging av måltider. Appen er prøvd ut av hjemmeboende brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, helsepersonell og pårørende. 

Appen har innholds- og interaksjonsdesign som skal stimulere til bevissthet om anbefalt kosthold for den eldre, og bidra til oppmuntring, orientering og organisering av måltider. Det er også funksjoner for støtte til planlegging og innkjøp av mat i appen. 

Bakgrunn

Bilde fra brukerworkshop

En stor andel hjemmeboende eldre har ernæringsmessig risiko. Det rapporteres for eksempel at mellom 20-50% av eldre, som også er kronisk syke, anses som underernærte når de skrives inn i sykehjem. Tilstrekkelig mat og drikke er viktige premisser for god helse og trivsel. APPETITT fokuserer derfor på matglede, trivsel og forebygging. Forskning har vist at det er mulig å lage applikasjoner som eldre har glede og nytte av. Målet var derfor å tilby en enkel, tilrettelagt nettbrett-applikasjon. Den skulle være attraktiv, brukervennlig og lett å bruke for personer med liten IKT-erfaring, og passe "alle" uansett fysisk eller kognitiv funksjonsevne.

Appen Appetitus

I appen Appetitus er det lagt vekt på samspillet mellom appetittvekkende bilder av matretter med adekvat energiinnhold og strukturering av måltidsrytme. Videre er det være mulighet for å registrere måltider som er spist for å få oversikt over konsumert mat. Matrettene er tilrettelagt basert på kunnskap om helsefremmende kosthold, spesielle aldersmessige hensyn og anbefalt inntak. Det er produsert forslag til måtider fordelt på frokost, lunsj, middag, kveldsmat og ulike mellommåltider, med tilhørende bilder, og fremgangsmåte i ulike vanskelighetsgrader. Det har vært lagt stor vekt på brukermedvirkning for å gjøre applikasjonen funksjonell og attraktiv for aktuelle brukergrupper. Applikasjon er utviklet og prøvd ut sammen med eldre brukere og fagpersoner innen kommunal omsorg.

 

Latest project news

Se også omtale på nettstedet til Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.  

Updated date: Tuesday, July 2, 2019 - 16:29

Kristin Jeppestøl med blomster og Caroline Farsjø med diplom foran Appetitt-poster 

Posteren ble laget av Kristin Jeppestøl, Anne Moen og Caroline Farsjø

Updated date: Tuesday, July 2, 2019 - 16:53

Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) er med på brukerutprøving av Appetitus

 

En stor takk til alle på Furuset seniorsenter som bidro til og deltok i utprøvingen av appen. Vi fikk mange nyttige innspill. Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) var også tilstede.

Updated date: Tuesday, July 2, 2019 - 16:57

Project period

Januar 2015 - desember 2017
Department

Financing

APPETITT er et regionalt, offentlig innovasjonsprosjekt, finansiert av Regionale Forskningsfond, Hovedstaden (2015 – 2017).