Rapport ferdigstilt: Hvordan måle kontraster på skjerm?

Rapport ferdigstilt: Hvordan måle kontraster på skjerm?

Dette er spørsmålet vi har undersøkt i Skjermkontrast-prosjektet.

Fra rapporten: 

I grunn og bunn dreier alt seg om problemstillingen hvordan man mest mulig objektivt kan
måle kontrastinntrykket «folk flest» har med en gitt skjerm. Som denne rapporten viser, er
dette en forholdsvis innviklet affære på grunn av kompleksiteten av synsfunksjonen, brukernes
diversitet, bredden på anvendelsesområdene og spennvidden av de ulike faktorene som
påvirker sluttresultatet.
Vi mener skjermens egenskaper og motstandsdyktighet mot refleksjoner bør inngå i en
kontrastmåling. Dette for å tilrettelegge for rettferdige sammenligninger av skjermer. I tillegg
bør målingen fange opp faktorene forårsaket av utplassering, omgivelsene og andre,
overveiende subjektive faktorer. Vi har beskrevet en metode bestående av to objektive
målinger og en brukerevaluering. Alt i alt er denne tilnærmingen forholdsvis ressurskrevende
og kostbar med dagens teknologi. Til gjengjeld vil den gi et bedre resultat enn én enkel måling.
Det er også en fordel at brukeropplevelsen gjenspeiles i høyere grad i målingene enn det som
hittil har vært tilfellet.