Scenarieprosessen godt igang: Bilder fra verksted 1

Scenarieprosessen godt igang: Bilder fra verksted 1

Det ble jobbet med drivkrefter og trender som påvirker utviklingen og kategorisering av drivkreftene som sikre og usikre. Drivkreftene ble så kombinert i såkalte aksekors, som etterhvert skal utgjøre byggestener i scenariene. 

Gruppearbeid: gule lapper flyttes rundt på gråpapir på veggen. Nærbilde, starten på kategorisering av gule lapper Presentasjon av gruppearbeidLydhør forsamling følger med når oppgavene presenteres