Effitac: Sluttresultatene og hvordan disse kan settes i relasjon til annen forskning

Effitac: Sluttresultatene og hvordan disse kan settes i relasjon til annen forskning

Vi har presentert prosjektresultatene ved flere anledninger i høst (se avsnitt om publikasjoner nede) og satt det i relasjon til metoder i universell utforming av IKT, hjelpemidler og ikke minst lovgivning.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på både innhold og presentasjon; spesielt på Testdagen ODIN var det stinn brakke og mange fornøyde i auditoriet.