Avisomtale av utprøvingen av Appetitt-appen ved Furuset seniorsenter

Avisomtale av utprøvingen av Appetitt-appen ved Furuset seniorsenter

Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) er med på brukerutprøving av Appetitus

 

En stor takk til alle på Furuset seniorsenter som bidro til og deltok i utprøvingen av appen. Vi fikk mange nyttige innspill. Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) var også tilstede.

Les om utprøvingen av appetitt i Akers Avis 9. juli 2015