Workshop om verktøy for tilgjengelighetstesting

Workshop om verktøy for tilgjengelighetstesting

Effitac-prosjektet gjennomfører workshop om verktøy for testing av tilgjengelighet og universell utforming.

Dato: 15. september 2014 (mandag)
Tid: 11:30-13:30 (circa)
Sted: Lokalene til Norsk Regnesentral
Påmelding: Innen 11. september (er bindende)

På møtet ønsker vi å samle innspill om hvilke utfordringer og behov utviklere og testere møter under utviklingen av tilgjengelige web-løsninger, og da
spesielt problemstillinger knyttet til bruk av testverktøy.  Vi vil bl.a. diskutere og demonstrere ulike verktøy og rutiner for å anvende
disse. Du vil kanskje høre om nye verktøy, hvordan andre bruker disse og motta tipps for riktig og effektiv testing.