Presentasjon av VHL-prosjektresultater på internasjonal konferanse

Presentasjon av VHL-prosjektresultater på internasjonal konferanse

Noen av prosjektresultatene har blitt presentert på årets konferanse om universell utforming. Resultatene er også oppsummert i en vitenskapelig artikkel som kan lastes ned fra samme nettstedet.