Oppstart for demensprosjekt

Oppstart for demensprosjekt

Prosjektet startet offisielt opp i vår 2014, og konsortiet er godt i gang med arbeidet.