Utvikling av virtuell hjelpemiddellab er i gang

Utvikling av virtuell hjelpemiddellab er i gang

Utviklingen av prosjektet har startet med fokusgruppearbeid, så prosjektet er godt i gang.