Personer med funksjonsnedsettelser ønskes til testing av IKT-løsninger

Personer med funksjonsnedsettelser ønskes til testing av IKT-løsninger

Undersøkelsen er avsluttet